Thông báo

Kế hoạch tổ chức hội trại truyền thống chào mừng 40 năm trường Đại học Đà Lạt đổi mới và phát triển (27/10/1976 - 27/10/2016)

Kế hoạch tổ chức hội trại truyền thống chào mừng 40 năm trường Đại học Đà Lạt đổi mới và phát triển (27/10/1976 - 27/10/2016)
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
     1. Mục đích
-          Thiết thực kỷ niệm 40 năm Đại học Đà Lạt đổi mới và phát triển (27/10/1976 – 27/10/2016);
-          Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên về truyền thống của trường Đại học Đà Lạt trong 40 năm qua;
-          Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên hiện đang theo học tại trường và các cơ sở liên kết với trường giao lưu với cựu sinh viên các thế hệ, từ đó thắt chặt tình đoàn kết, tinh thần thi đua, học hỏi giữa các thế hệ sinh viên;
     2. Yêu cầu
-          Ban tổ chức Hội trại yêu cầu tất cả các đơn vị tham gia Hội trại “KỶ NIỆM 40 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN” đầy đủ, đúng theo yêu cầu quy định;
-          Tất cả các khoa, liên chi đoàn khoa, lớp (chi đoàn) trực thuộc khoa tham gia và hưởng ứng tích cực để Hội trại thành công tốt đẹp;
-          Ban Tổ chức yêu cầu tất cả các đơn vị tập trung cán bộ, sinh viên quán triệt về việc giữ gìn bảo vệ mội trường: XANH, SẠCH, ĐẸP; GIỮ GÌN BẢO VỆ HOA, CÂY CÂY CẢNH, CÂY NON MỚI TRỒNG,v.v…; ĐẢM BẢO TỐT AN NINH, CHÍNH TRỊ, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ, AN TOÀN TUYỆT ĐỐI CHO NGƯỜI VÀ TÀI SẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG, CÁC ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN.
-          Yêu cầu các khoa thành lập Ban tổ chức trại, phân công công tác, triển khai thực hiện một cách khoa học, an toàn, kỷ luật, tiết kiệm, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định.
II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1.      Hình thức – Cơ cấu Hội trại:
-          Trại Trung tâm do Ban Tổ chức phân công thực hiện gồm một Cổng trại (bên phải treo cờ Tổ quốc, bên trái treo logo của trường Đại học Đà Lạt và một trại chính);
-          Các đơn vị (sau đây gọi tắt là Khoa) cắm trại theo mô hình gồm một trại chính (trại Trung tâm) và dựng một cổng trại chính ghi rõ tên của Khoa. Các Tiểu trại của các Lớp (Chi đoàn) được cắm xung quanh trại trung tâm và có cổng trại riêng;  
-          Ban tổ chức Hội trại quy định: Phía trong trại chính và các tiểu trại đều phải treo Cờ Tổ quốc, ảnh hoặc tượng Bác Hồ đặt nơi trang trọng nhất; Cổng trại chính của các khoa: Bên phải treo cờ Tổ quốc, bên trái treo logo của Trường Đại học Đà Lạt và Logo của Khoa; Trên cổng trại của mỗi tiểu trại phải có tên gọi riêng  đặt theo chủ đề Hội trại và ghi rõ tên Lớp (Chi đoàn);
-          Các Tiểu trại sẽ cắm trên đất trại của từng khu vực đã được phân bố. Xung quanh khu vực trại của các đơn vị phải có hàng rào bằng vật liệu mềm;              
 2. Thời gian, địa điểm, chương trình:
2.1.Thời gian:
Ø  Hai (02) ngày 26/10 và 27/10/2016
Ø  Bắt đầu từ 08h00 ngày 26/10 và kết thúc lúc 12h00 ngày 27/10/2016.
2.2.Địa điểm: Tại Trường Đại học Đà Lạt (khu vực vòng xuyến A1, khu vực A25, sân sau Thư viện và khu vực A24).
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI TRẠI:
1.      Chủ đề chính Hội trại: Hội trại có chủ đề “KỶ NIỆM 40 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN”.
2.      Bài hát truyền thống: “Bài ca trường Đại học Đà Lạt – Mái trường xanh” (Yêu cầu tất cả các trại sinh phải thuộc bài hát này).
3.      Thành phần tham gia:
-          Cán bộ công nhân viên chức, nhân viên và người lao động đã và đang công tác tại Trường Đại học Đà Lạt;
-          Sinh viên và cựu sinh viên các hệ đào tạo của nhà trường.
4.      Các nội dung chấm thi cơ bản của hoạt động Hội trại:
(Ban Tổ chức Hội trại sẽ gửi kèm bản nội quy hoạt động trại đến từng đơn vị, nếu đơn vị nào vi phạm tùy mức độ Ban tổ chức sẽ trừ điểm thi đua của trại đó hoặc đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường có các hình thức kỷ luật).
         4.1. Phần thi: “Cổng chính, trại chính, cổng tiểu trại và tiểu trại” (tối đa: 80 điểm)
-          Cổng chính, trại chính, cổng tiểu trại và tiểu trại: Thiết kế, xây dựng mô hình trại và cổng trại đẹp, có ý nghĩa thể hiện tên gọi của tiểu trại mình. Trại được tiến hành làm sẵn từ trước và chỉ được bắt đầu dựng trại lúc 08g00 ngày 26/10/2016.
-          Trại: Hướng tới chủ đề chung và đúng theo yêu cầu của Ban tổ chức Hội trại. trại chính, tiểu trại và cổng trại phải đảm bảo an ninh, công tác phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh trong khuôn viên đất trại và có ý thức giữ vệ sinh chung, giữ gìn, bảo vệ cây cảnh trong toàn trường.
-          Cổng trại phải làm bằng vật liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên là chính như: tre, tầm vông, bạch đàn...
-          Các nút dây cho phép để dựng cổng, lều là: đơn, kép, thuyền chài, số 8, mỏ chài, dẹt, bò, kéo, thòng lọng, chịu đơn, chịu kép và một vài nút căn bản khác;
-          Chiều cao lều đạt yêu cầu: 2m50 đến 3m50. Chiều rộng, dài trại từ 4m đến 6m;
-          Trong trại phải có để bàn thờ Bác đặt trang trọng (cờ Tổ quốc và ảnh hoặc tượng Bác Hồ đặt ngay mặt đối diện với cổng trại); Cổng chính: Bên phải treo cờ Tổ quốc, bên trái treo logo của Trường Đại học Đà Lạt và logo của Khoa; Trên cổng trại của mỗi tiểu trại phải có tên gọi riêng đặt theo chủ đề Hội trại và ghi rõ tên Lớp (Chi đoàn);
-          Trong khuôn viên mỗi tiểu trại phải có ít nhất một sọt rác tự chuẩn bị để giữ vệ sinh chung;
-          Thang điểm (Tối đa: 80 điểm): Cổng chính: 20 điểm, trại chính: 20 điểm; cổng tiểu trại và tiểu trại: tối đa 40 điểm (mỗi cổng + tiểu trại: 10 điểm);
         4.2. Phần thi “Hoạt động trại”(tối đa: 20 điểm)
-          Nội dung: các tiểu trại trong cùng khoa sẽ tham gia các trò chơi dân gian và trò chơi vận động do Ban tổ chức các đơn vi tổ chức. Phần thi này sẽ do Ban tổ chức các đơn vị trao thưởng cho các Tiểu trại thắng cuộc. Các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động trại cho Ban tổ chức Hội trại để cộng vào điểm tổng cho đơn vị (Thang điểm tối đa: 20 điểm);
-          Thời gian, địa điểm tham gia: từ 07g30 đến 10g00 ngày 27/10/2016 tại đất trại của đơn vị. Thời lượng mỗi trò chơi tùy thuộc vào kế hoạch của Ban tổ chức đơn vị (từ 3 đến 5 trò chơi).
        4.3. Phần chấm thi “Số lượng (% trại sinh) và thời gian bắt đầu cắm trại, kết thúc trại và tham gia sinh hoạt trại” (tối đa: 40 điểm)
-          Số lượng tham gia: Tổng thành viên của toàn đơn vị (tính %); điểm tối đa: 20 điểm;
-          Đảm bảo đúng thời gian quy định của Ban tổ chức Hội trại: 20 điểm.
         4.4. Phần chấm thi “An ninh, an toàn phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh chung- Phần này, nếu đơn vị nào vi phạm, ngoài việc trừ điểm, Ban tổ chức sẽ đề nghị các hình thức kỷ luật tương ứng”, (tối đa:20 điểm).
         5. Khen thưởng:
STT
GIẢI THƯỞNG
SỐ LƯỢNG
SỐ TIỀN (đ)
THÀNH TIỀN (đ)
1
Giải Nhất
01
2.500.000
2.500.000
2
Giải Nhì
02
2.000.000
4.000.000
3
Giải Ba
03
1.500.000
4.500.000
4
Giải Tư
04
1.000.000
4.000.000
5
Giải Khuyến khích
05
700.000
3.500.000
6
Giải Phong trào
03
500.000
1.500.000
Tổng cộng: 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng chẵn)
IV. CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI:
     1. Ngày 25/10/2016:
     15h00 đến 16h00
-          Các đơn vị cử đại diện BTC nhận đất trại;
     2. Ngày 26/10/2016:
06h00 đến 08h00
-          Các đơn vị tập kết vật liệu đến đất trại và chuẩn bị cho việc cắm trại; trông coi vật liệu và ăn sáng;
08h00 đến 10h00
-          Dựng trại;
10h00 đến 12h00
-          Vệ sinh, ăn trưa;
12h00 đến 18h00
-          Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian do Ban tổ chức triển khai; ăn tối;
18h00 đến 22h00
-          Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ ngoài trời;
22h00 – 23h00
-          Đốt lửa  trại, sinh hoạt trại và giao lưu với cựu sinh viên tại trại Trung tâm;
23h00 (26/10)
đến 06h ngày 27/10
-          Nghỉ đêm;
06h00 đến 07h30
-          Vệ sinh, ăn sáng;
07h30 đến 10h00
-          Hoạt động trại: Ban tổ chức các đơn vị tổ chức trò chơi, trao thưởng (từ 3 đến 5 trò chơi). Báo cáo kết quả cho Ban tổ chức Hội trại; Tiếp tục giao lưu (nếu có);
10h30
-          Ban tổ chức Hội trại bắt đầu chấm trại (theo nội dung ở mục 4)
11g00 đến 12g00
-          Vệ sinh, ăn trưa; Tổng kết và trao giải thưởng tại trại Trung tâm.
-          Kết thúc cắm trại, thu dọn vật liệu - dọn vệ sinh khu vực trại và vệ sinh chung.
-          Ban tổ chức trại các khoa bàn giao mặt bằng cho BTC (đảm bảo vệ sinh, tài sản, cây cối...)
 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban tổ chức và An ninh Hội trại:
Stt
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
1
Ô. Nguyễn Duy Mậu
Phó Hiệu trưởng
Trưởng Ban
2
Ô. Hoàng Đức Lâm
Chủ tịch Công đoàn trường,
Trưởng phòng CTSV
Phó Trưởng ban
3
Ô. Nguyễn Duy Hải
Trưởng phòng Quản trị
Ủy viên TT
4
Ô. Nguyễn Văn Hùng
Bí thư Đoàn trường
Uỷ viên
5
Bà. Phạm Thị Phong Lan
Phó Chủ tịch Công đoàn trường
Uỷ viên
6
Ô. Mai Sỹ Hòa
Phó Bí thư Đoàn trường
Uỷ viên
7
Bà. Phạm Thị Việt Hà
CV phòng TC – HC
Uỷ viên
8
Ô. Hoàng Việt Bách Khoa
UV. BTV Đoàn trường
Uỷ viên
9
Ô. Vũ Quang Huy
UV. BTV Đoàn trường
Uỷ viên
10
Ô. Đoàn Ngọc Tú
UV. BTV Đoàn trường
Uỷ viên
11
Ô. Phạm Hồng Hải
UV. BTV Đoàn trường
Uỷ viên
12
Bà. Võ Thị Thanh Linh
UV. BTV Đoàn trường
Uỷ viên
13
Ô. Lê Ngọc Long
Tổ trưởng BV trường
Uỷ viên
14
Ô. BùiNgọc Giang
UV. BCH Đoàn trường
UV. Thư ký
 
2. Phân công công việc trong tiểu ban:
Stt
Nội dung công việc
Phụ trách
Người thực hiện
1
Liên hệ các đơn vị mời tham gia biểu diễn văn nghệ.
Ô. Nguyễn Văn Hùng
Ô. Nguyễn Văn Hùng
Bà. Phạm Thị Phong Lan
Ô. Mai Sỹ Hòa
2
Tổ chức khảo sát, phân chia khu vực cắm trại cho các đơn vị;
Thiết kế Maket trại trung tâm, lập dự trù kinh phí cổng và trại trung tâm, chuẩn bị dụng cụ, vật liệu dựng trại trung tâm.
Ô. Nguyễn Duy Hải
Ô. Nguyễn Duy Hải
Ô. Mai Sỹ Hoà
Bà. Phạm Thị Việt Hà
3
Chuẩn bị nội dung, các trò chơi dân gian, hoạt náo, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí
 
Ô. Hoàng Việt Bách Khoa
Ô. Hoàng Việt Bách Khoa
Bà. Võ Thị Thanh Linh
Ô. Bùi Ngọc Giang
4
Ban hành các tiêu chí, nội dung chấm trại và thực hiện công tác chấm trại và công bố kết quả
Ô. Hoàng Đức Lâm
Ô. Hoàng Đức Lâm
Bà. Phạm Thị Phong Lan
Ô. Nguyễn Văn Hùng
Bà. Võ Thị Thanh Linh
Ô. Bùi Ngọc Giang  
5
Công tác đảm bảo an ninh trật tự Hội trại
Ô. Nguyễn Duy Hải
Ô. Nguyễn Duy Hải
Ô. Lê Ngọc Long
Ô. Phạm Hồng Hải
Ô. Vũ Quang Huy
Ô. Phạm Hồng Hải
 
3. Công tác an ninh:
-          Trước và trong suốt quá trình diễn ra Hội trại, bộ phận an ninh phải cắt cử người đảm bảo tuần tra bảo vệ tất cả các khu vực của Hội trại.
-          Trung đội tự vệ, tổ bảo vệ phải có danh sách trực, tuần tra phối hợp với công an đảm bảo an ninh trật tự.
-          Điện thoại nóng: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Duy Mậu: 0913.934.335; Trung đội trưởng Trung đội tự vệ – Nguyễn Duy Hải: 0918.220.452.
 
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội trại chào mừng 40 năm Trường Đại học Đà Lạt đổi mới và phát triển (27/10/1976 – 27/10/2016). Ban tổ chức Hội trại đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch./.

Các tin khác